چاپ

معرفی کتاب وضعیت شهرهای جهان (۲۰۱۲ – ۲۰۱۳)

 

انتشارات مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

ترجمه: دکتر براتعلی خاکپور، دکتر مسعود داوری نژاد، نگین شهابی            

این کتاب بر اندیشه رفاه و تحقق آن در محیط‌های شهری تمرکز دارد و با زمینه «رفاه شهرها»، مفهومی از رفاه را معرفی می‌نماید که فراتر از محدوده رشد اقتصادی است، رشدی که سال‌های سال بر سیاست‌ها و دستورکار توسعه حاکم بوده است. این کتاب به بررسی این مطلب می‌پردازد که چگونه شهرها می‌توانند منافع و فرصت‌های مربوط به رفاه را بیافرینند و چگونه آن را به تساوی توزیع نمایند تا بهروزی اقتصادی، انسجام اجتماعی، پایداری زیست محیطی و به طور کلی کیفیت بهتر زندگی از آن حاصل گردد.