وبسایت دکتر مسعود داوری نژاد - معرفی کتاب تجدید حیات پیاده‌روهای شهری
چاپ

معرفی کتاب تجدید حیات پیاده‌روهای شهری

 

انتشارات مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

ترجمه: دکتر براتعلی خاکپور، دکتر مسعود داوری نژاد، طاهره واحدی                     

این کتاب در تلاشی مجدانه، به موضوع جدیدی به نام پارکلت پرداخته است. کتاب حاضر راهنمایی­ها و طراحی پارکلت به عنوان پارکی با مقیاس کوچک در پیاده­روها و خیابان­هاست و شامل تعریف پارکلت و خلاصه­ای از کاربرد ارزش و سوابق آنها می­باشد و نمونه پارکلت­های اجرا شده در شهرهای غربی با تمام اهداف و ریشه­ها و معایب و مزایای آن پس از نصب پارکلت مورد بررسی قرارگرفته است تا دیگر شهرهایی که در پی خلق ابتکارات جدید هستند نیز بتوانند، ضمن بومی سازی و انطباق آن با شرایط موجود، از آنها الگوبرداری کنند.