چاپ

مقالات کنفرانس های بین المللی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش

سال

 ۱

 گردشگری مذهبی و تأثیر آن بر اقتصاد شهر مشهد

 همایش بین­المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری، ایران ۱۳۹۳ 
 ۲

مناسب سازی فضاهاي شهري با تأکید بر نیازهای افراد کم توان

 هشتمین همايش بين المللي پيشرفتهاي علوم و تکنولوژي، ايران  ۱۳۹۲
 ۳

روشهای برنامه­ ریزی شهری در کاهش خسارات زلزله در بافتهای فرسوده

هفتمین همايش بين المللي پيشرفتهاي علوم و تکنولوژي، ايران

۱۳۹۱

۴

ارزیابی فرآیند توسعه شهری با توجه به معیار پایداری

همایش بین المللی رونق محلات - ملبورن استرالیا

۱۳۹۱

۵

تحلیل و ارزیابی شاخص­ های پایداری شهری در کلانشهر مشهد

همایش بین المللی رونق محلات - ملبورن استرالیا

۱۳۹۱

۶

نقش برنامه ­ریزی ­شهری ­در کاهش خسارات زلزله ­در سکونتگاههای انسانی

چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، ايران

۱۳۹۱

۷

ارائه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي شهري به روش سوات

اولين همايش بين­المللي مديريت پسماند، ايران

۱۳۹۱

۸

تحلیل و ارزیابی شاخص های پایداری شهری در کلانشهر مشهد

ششمین­کنفرانس­بین­المللی پیشرفتهای­علوم­و­تکنولوژی، ­مالزی

۱۳۹۱

۹

تعیین ویژگی های فرم شهری

ششمین­کنفرانس­بین­المللی پیشرفتهای­علوم­و­تکنولوژی، ­مالزی

۱۳۹۱

۱۰

الزامات اکوتوريسم با رويکرد توسعه پايدار

پنجمين کنفرانس بین المللی محیط زیست، مالزي

۱۳۹۰

 ۱۱

دوچرخه شهري و نقش آن در ارتقاء کيفيت زندگي شهري

اولين کنفرانس بين المللي دوچرخه شهري، ايران

۱۳۹۰

 ۱۲

شهرهاي پياده محور

پنجمين همايش بين المللي پيشرفتهاي علوم و تکنولوژي، ايران

۱۳۹۰

۱۳

پذيرش مفهوم جديد در مديريت رشد براي شهرهاي ايران

پنجمين همايش بين المللي پيشرفتهاي علوم و تکنولوژي، ايران

۱۳۹۰

۱۴

متابوليسم شهري، نيازمنديها و تأثيرات آن بر محيط

پنجمين همايش بين المللي پيشرفتهاي علوم و تکنولوژي، ايران

۱۳۹۰

۱۵ 

راه کارهای معنا دادن به سیمای شهر توسط شهروندان

پنجمين همايش بين المللي پيشرفتهاي علوم و تکنولوژي، ايران

۱۳۹۰

 ۱۶

نیل به توسعه پایدار شهری از طریق ارتقاء کیفی ایعاد پایداری

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری، ايران

۱۳۸۹