چاپ

معرفی کتاب به سوی شهرهای سالم، مقایسه شرایط برای ایجاد دگرگونی

انتشارت : دانشگاه بینالود مشهد

ترجمه: دکتر مسعود داوری نژاد، دکتر سید علی حسین پور، علی نجفی

این کتاب به بررسی شرایط مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی مؤثر در شهرهاي سالم مي‌پردازد و استدلال می¬کند که برای چنین سرمایه¬گذاری‌هايي سه شرط عمده لازم و ضروري است که عبارتند از: توانمندی شهروندان، مسئولیت-پذیری سازمانی و بهبود يکپارچه شرایط بهداشتی شهری. این کتاب نشان می¬دهد که سلامت تنها وظيفه تک تک افراد نيست، بلکه نشان مي‌دهد چگونه مجموعه‌اي از جوامع، دولت‌ها و شرکاي صنعتي، فرصت¬های جدیدي برای اين نوع کسب و کار ايجاد مي‌کنند. گزارش پنج شهر بزرگ جهان (هلسینکی، لیورپول، لندن، اودینه و ونکوور) که این کتاب بدان پرداخته، مجموعه¬ای ارزشمند براي کمک به طراحان سلامت و تصميم‌گيرندگان براي مفهوم¬سازي انديشه¬هايشان و هدايت آنها به سمت ايجاد شهرهاي سالم است.