وبسایت دکتر مسعود داوری نژاد - جوايز و تقدیرنامه ها
چاپ

افتخارات و تقديرنامه ها

 افتخارات :

پژوهشگر برتر (رتبه اول)، در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­های غیرانتفاعی منطقه ۹ کشور، سال ۹۵

پژوهشگر برتر (رتبه دوم) در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­های غیرانتفاعی منطقه ۹ کشور، سال ۹۴

دارای دو عنوان کتاب برگزیده در سومین جشنواره جایزه کتاب منوچهر مزینی

مهندس نمونه استان خراسان رضوی در همایش بزرگداشت روز مهندس سال ۱۳۹۳

 پژوهشگر برتر (بخش تألیف کتاب) در اولین جشنواره برترین­های پژوهش و نوآوری شهرداری مشهد 

پژوهشگر برتر (بخش تألیف مقاله) در اولین جشنواره برترین­های پژوهش و نوآوری شهرداری مشهد

 

تقدیرنامه ها :

دريافت تقديرنامه از قائم مقام وزير راه و شهرسازي کشور

دريافت تقديرنامه از معاون سازمان مديريت بحران کشور

دريافت تقديرنامه از معاون امور عمراني ­استانداري خراسان رضوي

دريافت تقديرنامه از جانشين رئيس کميسيون ماده پنج استان خراسان رضوي

دريافت تقديرنامه از شهردار کلانشهر مشهد مقدس

دريافت تقديرنامه از رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي

دريافت تقديرنامه از اعضاي شورای اسلامی شهر مقدس مشهد

دريافت تقديرنامه از معاون شهرسازي و معماري شهرداري مشهد

دريافت تقديرنامه از معاون برنامه­ريزي و توسعه شهرداري مشهد

دريافت تقديرنامه از مدير بافت فرسوده و ساماندهي حاشيه شهر مشهد

دريافت تقديرنامه از رئيس شوراي راهبردي همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري

دريافت تقديرنامه از  مدير نظارت بر اجراي مقررات ملي ساختمان شهرداري مشهد

دريافت تقديرنامه از رئیس اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار

دريافت تقديرنامه از معاون پژوهشی دانشگاه بینالود مشهد

دريافت تقديرنامه از معاون فرهنگي دانشگاه بینالود مشهد

دريافت تقديرنامه از دبير اولین کنفرانس ملی بنای ماندکار

دريافت تقديرنامه از معاون پژوهشي دانشگاه خاوران مشهد

دريافت تقديرنامه از مدير توسعه و پژوهش شهرداري مشهد

دريافت تقديرنامه از دبير اولين جشنواره انتخاب بناي برتر

دريافت تقديرنامه از رئيس دانشگاه خاوران مشهد

دريافت تقديرنامه از انجمن علمي دانشگاه خاوران

دريافت تقديرنامه از دبير اولين همايش ملي فناوريهاي نوين در علوم مهندسي

دريافت تقديرنامه متعدد دیگر از سایر سازمان ها و مؤسسات