وبسایت دکتر مسعود داوری نژاد - عضویت در مجامع علمی
چاپ

عضویت در مجامع علمی

عضویت در انجمن­های علمی و مردم نهاد (NGO):

عضو انجمن علمی طبیعت گردی ایران

عضو انجمن علمی ساختمان­های پایدار ایران

عضو انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران

عضو باشگاه پژوهشگران دانشجو

عضو انجمن جغرافياي ايران

عضو انجمن معماری و شهرسازی ایران

عضو انجمن سنجش از دور ایران

عضو جمعيت توسعه علمي ایران

عضو انجمن مهندسان راه ساختمان ایران

عضو سازمان بسيج مهندسين و اساتید خراسان رضوی

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

 

 

عضويت در کميته‌ها و شوراهای علمی - تخصصی:

بازرس انجمن علمی طبیعت گردی ایران

دبیر و عضو کمیته انتشارات مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

عضو شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد

عضو اتاق فکر حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد

ارزیاب و ناظر برنامه های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری مشهد (۱۳۹۴- ۱۳۹۵)

مسئول اجرایی کنفرانس ششم و هفتم برنامه­ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی (۱۳۹۳-۱۳۹۴)

عضو کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای شورای اسلامی شهر مشهد (۱۳۹۳-۱۳۹۴)

عضو شورای عالی نظام ايده پردازي مدیریت شهری، شهرداری مشهد (۱۳۹۳-۱۳۹۴)

عضو کمیته راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری مشهد (۱۳۹۳-۱۳۹۴)

عضو شورای پژوهشی مؤسسه آموزش خاوران مشهد (۱۳۹۰-۱۳۹۱)

دبیر کمیته پایان نامه­های معماری و شهرسازی دانشگاه خاوران مشهد (۱۳۸۸-۱۳۸۹)

عضو کميسيون طرح تفصيلي (کميسيون ماده ۵) استان خراسان رضوي (۱۳۸۸-۱۳۹۲)

عضو کارگروه مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوي (۱۳۸۸-۱۳۹۲)

عضو کميته فني تدوين شرح خدمات مهندسين شهرساز نظام مهندسی خراسان (۱۳۹۰-۱۳۹۱)

 

 

عضویت در هیئت تحریریه نشریات علمی و داوری مقالات:

مدیر اجرایی دوفصلنامه علمی- ترویجی مشهد پژوهی (۱۳۹۲-۱۳۹۴)

عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ

عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری

داور مقالات فصلنامه علمی توسعه پایدار شهری دانشگاه دانش پژوهان اصفهان

 

 

عضویت در کمیته­های علمی و اجرایی همایش­ها و کنفرانس­های ملی و بین­المللی :

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس ملی پژوهش­های نوین در علوم فنی و مهندسی، وزارت کشور، ۱۳۹۵

عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی معماری، شهرسازی در آغاز هزاره سوم، انجمن معماری و شهرسازی البرز، ۱۳۹۵

عضو کمیته علمی کنگره بین­المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه، دانشگاه آزاد اسلامی امارات، ۱۳۹۵

عضو کمیته علمی اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار، موسسه ایوان شمس، ۱۳۹۵

عضو کمیته علمی دومین کنفرانس سالانه پژوهش­های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، موسسه سفیران راه مهرازی، ۱۳۹۵

عضو کمیته علمی همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران، شهرداری کلانشهر اصفهان، ۱۳۹۵

مسئول اجرايي و عضو کمیته داوری هفتمین کنفرانس ملی برنامه­ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۴

عضو کمیته علمی سومین کنگرهبین­المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دبيرخانه دائمي کنگره، ۱۳۹۴

عضو کمیته علمی کنفرانس بین­المللی یافته­های نوین پژوهشی در علوم، موسسه فرازاندیش دانش بین­الملل، ۱۳۹۴

عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی، موسسه پیشگامان  فرهنگ، ۱۳۹۴

عضو کمیته علمی کنفرانس سالانه پژوهش­های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، موسسه سفیران راه مهرازی، ۱۳۹۴

عضو کمیته علمی دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران و معماری، شرکت بارو گستر پارس، ۱۳۹۴

عضو کمیته علمی کنفرانس بین­المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست، پژوهشکده جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۴

عضو کمیته علمی کنگره بین­المللی کاربرد علوم نوین در مطالعات جغرافیایی، شرکت ساج گستر کاسپین، ۱۳۹۴

عضو کمیته علمی کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار، اداره کل میراث فرهنگی تهران، ۱۳۹۴

عضو کمیته علمی کنفرانس بین­المللی یافته­های نوین پژوهشی در علوم مهندسی، موسسه فراز اندیشان دانش، ۱۳۹۴

عضو کمیته علمی همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری، دانشگاه بینالود مشهد، ۱۳۹۴

مسئول اجرايي و عضو کمیته داوری ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۳

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی اولين کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار، دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۲

عضو کمیته علمی همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار، دانشگاه مشهد، ۱۳۹۲

عضو کمیته علمی همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، ۱۳۹۲

عضو کميته اجرايي دومين جشنواره انتخاب بناي برتر، شهرداری مشهد، ۱۳۹۱

دبير اجرايي همایش مبحث هجدهم مقررات ملي ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان، ۱۳۹۱

عضو کمیته علمی همایش ملي معماري پايدار و توسعه شهري، دبيرخانه همایش، بوکان، ۱۳۹۱

عضو کمیته علمی دومين کنفرانس ملي مديريت بحران، سازمان مدیریت بحران کشور، ۱۳۹۰

دبیر اجرایی پنجمين همايش بين المللي پيشرفتهاي علوم و تکنولوژي، دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۹۰

دبیر اجرايي و عضو کمیته داوری اولين کنفرانس ملي بناي ماندگار، شهرداری مشهد، ۱۳۹۱

عضو کميته اجرایی اولين جشنواره انتخاب بناي برتر،شهرداری مشهد، ۱۳۸۹

عضو کميته اجرایی و داوری اولين همايش ملي فناوريهاي نوين در علوم مهندسي، دانشگاه خاوران مشهد، ۱۳۸۹