وبسایت دکتر مسعود داوری نژاد - همایش ها

اخبار سایر همایش ها

چاپ

همایش های مرتبط

ردیف عنوان همایش تاریخ برگزاری
۱ دومين همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهری بهمن ۱۳۹۳
۲ همايش ملي مهندسي عمران، شهرسازي و توسعه پايدار بهمن ۱۳۹۳
۳ دومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري بهمن ۱۳۹۳
۴ دومين همايش ملي برنامه ريزي،حفاظت، حمايت از محيط زيست و توسعه پايدار بهمن ۱۳۹۳
۵ دومين همايش ملي گردشگري و توسعه پايدار بهمن ۱۳۹۳
۶ اولين کنفرانس ملي جغرافيا، گردشگري ، منابع طبيعي و   توسعه پايدار بهمن ۱۳۹۳
۷ اولين همايش ملي معماري مسکوني  اسفند   ۱۳۹۳
۸ اولين کنفرانس ملي شهرسازي، مديريت شهري و توسعه پايدار  اسفند ۱۳۹۳
۹ دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در عمران، معماري و مديريت شهري اسفند ۱۳۹۳
۱۰ همايش ملي فضاي سبز و منظر پايدار اسفند ۱۳۹۳
۱۱ کنفرانس ملي ايده‌هاي نو در گردشگري، جغرافيا و توسعه بومي اسفند ۱۳۹۳
۱۲ دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در جغرافيا و گردشگري اسفند ۱۳۹۳
۱۳ کنفرانس ملي مهندسي معماري، عمران و توسعه کالبدي ارديبهشت ۱۳۹۴
۱۴ اولين کنفرانس بين المللي عمران، معماري و توسعه اقتصاد   شهري ارديبهشت ۱۳۹۴
۱۵ همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني اسلامي ارديبهشت ۱۳۹۴