چاپ

معرفی کتاب شهر و رفتارهای اجتماعی

 

انتشارات طحان                 

 تأليف : مسعود داوري نژاد، محمد رضا مبهوت

در این کتاب و در فصل اول به بررسي ریشه‌های تاریخی و مبانی نظری جامعه‌شناسی شهری و نیز تحلیل نظریه­های مختلف در زمینه شهر، تغییر ساختار و کارکرد­های آن پرداخته شده است. در فصل دوم اثرات ناشی از رشد و گسترش شهرها بر روی نهادهای مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. در فصل سوم، ضمن شناخت ویژگی­هاي جامعه شهری از دیدگاه مورفولوژی به بررسي تفاوت­های گروه­هاي اجتماعي ساکن در شهرها و روستاها و نيز عوامل مؤثر بر شخصیت افراد ساکن در جوامع شهری، پرداخته شده­ است. در فصل چهارم و پنجم، وندالیسم، جرم و خشونت در فضاهاي شهري و راهبردهای مقابله با آثار سوء آن مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت در فصل آخر نیز ضمن مروري بر ويژگي­هاي اجتماعي گروه­هاي ساکن در حاشيه شهرها، به بيان ويژگي­هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع ساکن در حاشيه کلانشهر مشهد بطور خاص، پرداخته شده است.