چاپ

تجدید حیات پیاده‌روهای شهری

کتاب: تجدید حیات پیاده‌روهای شهری
ترجمه: دکتر براتعلی خاکپور، دکتر مسعود داوری نژاد، طاهره واحدی
چاپ اول: ۱۳۹۴
شمارگان: ۵۰۰ جلد
انتشارات مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

 

‏عنوان و نام پديدآور

:

‏تجدید حیات پیاده‌روهای شهری/ تالیف گروه نویسندگان مدرسه لوسکین UCLA، امور همگانی؛ ترجمه براتعلی خاکپور، مسعود داوری‌نژاد، طاهره واحدی.

‏مشخصات نشر

:

مشهد : شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهشها، ‏۱۳۹۴.

‏مشخصات ظاهری

:

‏۱۹۲ ص.‬: مصور (رنگی).

‏شابک

:

‏‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۹۵۹۶۶-۱-۴‬‬

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏يادداشت

:

‏‏‫عنوان اصلی: .Reclaiming the right-of-way : a toolkit for creating and implementing parklets, ۲۰۱۲‬

‏موضوع

:

پارک‌های شهری -- ایالات متحده -- لس‌آنجلس -- طرح و ساختمان -- دستنامه‌ها

‏موضوع

:

پارک‌های شهری -- ایالات متحده -- طرح و ساختمان -- نمونه پژوهی

‏موضوع

:

پارک‌های شهری -- کانادا -- طرح و ساختمان -- نمونه‌پژوهی

‏شناسه افزوده

:

خاکپور، براتعلی، ‏۱۳۴۶ -‏، مترجم

‏شناسه افزوده

:

داوری‌نژاد، مسعود، ‏۱۳۵۹ -‏، مترجم

‏شناسه افزوده

:

واحدی، طاهره، ‏‫۱۳۶۷ -‏‬، مترجم

‏شناسه افزوده

:

شورای اسلامی شهر مشهد. مرکز پژوهشها

‏شناسه افزوده

:

دانشگاه کالیفرنیا(لس آنجلس). امور عمومی مدرسه لوسکین

‏شناسه افزوده

:

University of California, Los Angeles .  Meyer and Renee Luskin School of Public Affairs

‏رده بندی کنگره

:

‏‫SB۶۸۲‭‬ ‭/‮الف‬۲ل۵‏‫‭ ۱۳۹۴

‏رده بندی دیویی

:

‏‫‭۳۶۳/۶۸۰۹۷۳

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۴۰۷۲۲۹۶

مشاهده کتاب در سايت سازمان اسناد و کتابخانه ملي