چاپ

کتاب: وضعیت شهرهای جهان (۲۰۱۲ – ۲۰۱۳)

کتاب: وضعیت شهرهای جهان (۲۰۱۲ – ۲۰۱۳)
ترجمه: دکتر براتعلی خاکپور، دکتر مسعود داوری نژاد، نگین شهابی
چاپ اول: ۱۳۹۴
شمارگان: ۵۰۰ جلد
انتشارات مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

 

 

‏عنوان و نام پديدآور

:

وضعیت شهرهای جهان (۲۰۱۲ - ۲۰۱۳)‬: رفاه شهری/‏‫ [سازمان ملل متحد]‬؛ ‏‫ترجمه براتعلی خاکپور، مسعود داوری‌نژاد، نگین شهابی.‬

‏مشخصات نشر

:

مشهد : شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهشها‏، ۱۳۹۴.

‏مشخصات ظاهری

:

۲۹۸ ص.‬: ‏‫مصور (بخشی رنگی)، جدول (بخشی رنگی)، نمودار (بخشی رنگی).‬

‏شابک

:

۹۷۸-۶۰۰-۹۵۹۶۶-۲-۱

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏يادداشت

:

‏‫عنوان اصلی: State of the world's cities ۲۰۱۲-۲۰۱۳ : prosperity of cities, ۲۰۱۲.‎

‏موضوع

:

شهرسازی

‏موضوع

:

اقتصاد شهری

‏شناسه افزوده

:

خاکپور، براتعلی، ‏۱۳۴۶ -‏، مترجم

‏شناسه افزوده

:

داوری‌نژاد، مسعود، ‏۱۳۵۹ -‏، مترجم

‏شناسه افزوده

:

شهابی، نگین، ‏‫۱۳۶۲ -‏‬، مترجم

‏شناسه افزوده

:

شورای اسلامی شهر مشهد. مرکز پژوهشها

‏شناسه افزوده

:

سازمان ملل متحد

‏شناسه افزوده

:

United Nations

‏رده بندی کنگره

:

‏‫‬‮‭HT۱۶۶‏‫‬‮‭/و۶ ۱۳۹۴

‏رده بندی دیویی

:

‏‫‬‮‭‭۳۰۷/۱۲۱۶

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۴۰۷۲۲۹۶

مشاهده کتاب در سايت سازمان اسناد و کتابخانه ملي