چاپ

سوابق تحصیلی

تحصیلات

رشته

سال فارغ التحصیلی

معدل

دکتری

برنامه­­ریزی شهری

----

-----

کارشناسی ارشد

طراحی و برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای

۱۳۸۵

۰۴/۱۷

کارشناسی

مهندسی عمران (راه و ساختمان)

۱۳۸۲

۱۹/۱۷