وبسایت دکتر مسعود داوری نژاد - شناخت فضاي شهري
چاپ

شناخت فضاي شهري

کتاب: شناخت فضاي شهري
تاليف: مسعود داوری نژاد - محمدرضا مبهوت
چاپ اول: ۱۳۹۱
شمارگان: ۲۰۰۰ جلد
انتشارات شهرداری مشهد - طحان

 

سرشناسه : داوری‌نژاد، مسعود، ‏‫۱۳۵۹

عنوان و نام پديدآور : شناخت فضای شهری/ مولفان مسعود داوری‌نژاد، محمدرضا مبهوت

مشخصات نشر : تهران : طحان‏‫، ۱۳۹۱

مشخصات ظاهری : ‏‫۱۷۶ص.: مصور ( بخشی رنگی )، جدول، نمودار

شابک : ۸-۸۱-۲۹۳۲-۹۶۴-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه

یادداشت : نمایه

موضوع : فضا‌ در معماری

موضوع : معماری منظر شهری

موضوع : فضا‌های عمومی- طرح و ساختمان

موضوع : مبلمان فضا‌های باز

موضوع : شهرسازی

شناسه افزوده : مبهوت، محمد‌رضا، ‏‫۱۳۵۶

رده بندی کنگره :۱۳۹۱ ۹ش۲د/NA۲۷۶۵

رده بندی دیویی : ‏‫۷۲۰/۱

شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۷۴۴۱۵

مشاهده کتاب در سايت سازمان اسناد و کتابخانه ملي