چاپ

مقالات کنفرانس های ملی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان همایش

سال

۱

ارزیابی ویژگی­های کالبدی پایانه­های درون شهری مشهد

دومین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار

۱۳۹۴

۲

بررسي و رتبه بندی عوامل هويت بخش بافتها و مکانهای گردشگری مشهد

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

۱۳۹۴

۳

تحلیل ضرورت ایجاد پارکهای چندمنظوره در توسعه گردشگری

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

۱۳۹۴

۴

ارزیابی شاخص­های اجتماعی- فرهنگی در طراحی مبلمان­های شهری

همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا

۱۳۹۳

۵

عوامل مؤثر در ایجاد فرسودگی و تخریب بافت­های شهری

کنفرانس ملي معماری و منظر شهری پایدار

۱۳۹۳

۶

اصول و ارزش­های دستیابی به شهر اسلامی با تأکید بر ابعاد کالبدی

اولین کنفرانس ملي معماری و شهرسازی اسلامی

۱۳۹۲

۷

مراکز تفریحی، راهبردی در جهت گسترش گردشگری شهری

همایش ملی، معماری فرهنگ و مدیریت شهری

۱۳۹۲

۸

ارزیابی مبلمان­های شهری مورد استفاده معلولین و جانبازان

همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار

۱۳۹۲

۹

ارزیابی ابعاد اجتماعی - زیست محیطی پارکهای شهری مشهد

کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار

۱۳۹۲

۱۰

ارائه راهکارهاي مشارکت مردمی، نوسازي و بهسازي بافت فرسوده

همايش ملي معماری، مرمت، شهرسازی و محيط زيست

۱۳۹۲

۱۱

مرکز محله، حلقه گم شده شهرهاي امروزي

همايش ملي معماری، مرمت، شهرسازی و محيط زيست

۱۳۹۲

۱۲

برنامه­ريزي حمل و نقل شهري و نقش آن در کاهش آلودگي هوا

دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

۱۳۹۲

۱۳

توسعه گردشگري پايدار در سواحل درياي خزر

دومین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین

۱۳۹۲

۱۴

بررسي تأثيرات عوامل اقليمي بر معماري بومي (مطالعه موردي گرگان)

اولين کنفرانس ملي بناي ماندگار

۱۳۹۲

۱۵

ضوابط و روشهاي مداخله مديريت شهري در نماي ساختمانها در شهر

اولين کنفرانس ملي بناي ماندگار

۱۳۹۲

۱۶

ونداليسم، تفرجگاه­ها، نظم و امنيت

همایش ملی تفرجگاه­ها، نظم و امنیت

۱۳۹۲

۱۷

سیاست های ملی و منطقه ای و نقش آن در ايجاد توسعه شهری پایدار

همايش ملي معماري پايدار و توسعه شهري

۱۳۹۲

۱۸

نگاهی تحلیلی به مفهوم شهر اسلامی و زیبایی شناسی شهری

دومین همایش ملی شهر اسلامی

۱۳۹۱

۱۹

ارزيابي ميزان آسيب پذيري سکونتگاه هاي شهري در برابر زلزله

اولين همايش ملي علمي کاربردي مديريت بحران شهري

۱۳۹۱

۲۰

مبانی حقوق شهروندی در آرمانشهر اسلامي

همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي

۱۳۹۱

۲۱

الزامات پدافند غيرعامل در طراحي ساختمانها و بلوکهاي شهري

همايش ملي عمران و توسعه پايدار

۱۳۹۱

۲۲

شناخت ابعاد پايداري و ارتقاء آن به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهري

دومين کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

۱۳۹۱

۲۳

تأثير بومي­سازي مقررات ساختماني در بهبود شرايط اقشار کم­درآمد

نخستين همايش ملي بومي سازي مقررات ملي ساختمان

۱۳۹۱

۲۴

چالشها و فرصت­های گردشگری در شهرهای مرزی

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافت‌ها

۱۳۹۱

۲۵

آسيب شناسي روشهاي توليد مسکن درکشور با رويکرد مسکن انبوه

همايش ملي فن آوريهاي نوين در صنعت ساختمان

۱۳۹۰

۲۶

مسیرهای پیاده، عامل حمل و نقل پایدار

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

۱۳۹۰

۲۷

شهرداريها و راهکارهاي دستيابي به منابع مالي پايدار

همایش ملي شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

۱۳۹۰

۲۸

مديريت شهري و تبيين جايگاه شهرداري به منزله نهاد اجتماعي

همایش ملي شهرداری به منزله نهاد اجتماعی

۱۳۹۰

۲۹

مدیریت یکپارچه شهری و ضرورت واگذاری وظایف جدید به شهرداریها

اولين کنفرانس ملي مديريت پروژه با رويکرد شهري

۱۳۹۰

۳۰

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه مدیریت شهری

اولين کنفرانس ملي مديريت پروژه با رويکرد شهري

۱۳۹۰

۳۱

مدیریت یکپارچه شهری، موانع و چالش ها

اولين کنفرانس ملي مديريت پروژه با رويکرد شهري

۱۳۹۰

۳۲

حاشيه نشيني و دلايل پيدايش آن در ايران و جهان

اولين همايش ملي حاشيه نشيني، نظم و امنيت

۱۳۹۰

۳۳

شناخت و مديريت موانع توسعه صنعتي سازي مسکن در کشور

دومين همايش ملي فناوريهاي نوين

۱۳۹۰

۳۴

اکوتوریسم گامی به سوی توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

۱۳۹۰

۳۵

شهر الکترونیک و نقش آن در توسعه گردشگری مجازی

چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

۱۳۹۰

۳۶

گازهای گلخانه ای، پيامد زيست محيطی صنعتی شدن شهرها

پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

۱۳۹۰

۳۷

گردشگري روستايي و نقش آن در ايجاد توسعه پايدار

اولين همايش ملي گردشگری و توسعه پایدار

۱۳۹۰

۳۸

راه­ های دستیابی به اکوتوريسم پايدار

همایش مدیریت شهری و توسعه گردشگری

۱۳۹۰

۳۹

توسعه پايدار و نقش و جايگاه آن در ارتقاء کيفيت زندگي شهري

همايش ملي مهندسی عمران و توسعه پایدار

۱۳۸۹

۴۰

جایگاه رنگ در معماری و شهرسازی

همايش ملّي هنر اسلامي ايراني

۱۳۸۹

۴۱

اکوتوريسم، راهبردی در جهت نيل به توسعه پايدار

همايش ملّي هنر اسلامي ايراني

۱۳۸۹

۴۲

نقش نماد‌ها و المانها درکيفيت بخشي سيما و منظر شهري

اولین همایش ملي گرافیک محیطی و مبلمان شهری

۱۳۸۹

۴۳

پدافند غيرعامل و نقش آن در افزايش ايمنی ساختمانهاي شهری

دومين همایش ملی ايمنی ساختمان

۱۳۸۹

۴۴

روشهاي ساده در مديريت مواد زائد آلی منزل (کمپوست خانگي)

چهارمين همایش تخصصی مهندسي محيط زيست

۱۳۸۹

۴۵

جایگاه دانش بومی و دانش نوین در توسعه پایدار روستایی

همایش ملی توسعه پایدار روستایی

۱۳۸۹

۴۶

ارزیابی اثر بخشی طرحهای هادی روستایی با رویکرد توسعه پایدار

همایش ملی توسعه پایدار روستایی

۱۳۸۹

۴۷

شهر سالم از منظر فرهنگ و تمدن اسلامي

دومين همايش ملي شهر سالم

۱۳۸۹

۴۸

سکونتگاههای غیر رسمی و حاشيه نشينی در کلانشهر مشهد

سومين همايش ملی مقاوم سازی و مديريت شهری

۱۳۸۹

۴۹

برنامه ريزي جهت تخصيص فضاي مناسب براي بلند مرتبه ها

اولين همايش ملي فناوريهاي نوين در علوم مهندسي

۱۳۸۹

۵۰

انرژی­های تجديد ناپذير و روشهای بهينه­سازی مصرف انرژی

دومين همايش ملي سوخت،‌انرژي و محيط زيست

۱۳۸۹

۵۱

بررسي ويژگي ها و خصوصيات مناطق حاشيه نشين کلانشهر مشهد

اولين همايش ملي سلامت شهري

۱۳۸۹

۵۲

آلودگي هاي محيطي و انواع آن

اولين همايش ملي سلامت شهري

۱۳۸۹

۵۳

آسيب­شناسي ساخت­و­سازهاي شهري­با رويکرد به مقررات­ملي­ساختمان

دومين همايش ملي مقررات ملي ساختمان

۱۳۸۸

۵۴

راهکارهاي بهينه­سازي مصرف انرژي با رويکرد ­معماري­پايدار

اولين همايش ملي معماري پايدار

۱۳۸۸

۵۵

بازگشت به هویت ایرانی با رویکرد به باززنده سازی بافتهای تاریخی

نخستین همایش بهسازی و نوسازی بافتهای­فرسوده­شهری

۱۳۸۷